Bezpłatna pomoc prawna

ZARZĄD BRACTWA ŚW. JAKUBA
PRZY BAZYLICE ŚW. JERZEGO W KĘTRZYNIE
ORGANIZUJE w 2019r.
POMOC PRAWNĄ BEZPŁATNĄ DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH
OBSŁUGĘ ZAPEWNIAJĄ PRAWNICY ZAWODOWI Z KĘTRZYNA
MIEJSCE – DOM KATECHETYCZNY – SALA NR 6
W GODZ. 16.00 – 17.00 ( co druga środa )
PRZED PORADĄ PRAWNĄ KONTAKT TELEFONICZNY: 785 184 722

STYCZEŃ – 09 i 23.01.2019r.
LUTY – 06 i 20.02.2019r.
MARZEC – 06 i 20.03.2019r.
KWIECIEŃ – 10 i 24.04.2019r.
MAJ – 08 i 22.05.2019r.
CZERWIEC – 05 i 19.06.2019r.
LIPIEC – 03 i 17.07.2019r.
SIERPIEŃ – 07 i 21.08.2019r.
WRZESIEŃ – 04 i 18.09.2019r.
PAŹDZIERNIK – 02 i 16.10.2019r.
LISTOPAD – 06 i 20.11.2019r.
GRUDZIEŃ – 04 i 18.12.2019r.

Z A P R A S Z A M Y
Prezes Zarządu Bractwa
Św. Jakuba,
JÓZEF BANASZUK

Comments are closed.