Plany na rok 2018

PLAN ZAMIERZEŃ I PIELGRZYMEK DO REALIZACJI PRZEZ BRACTWO ŚW. JAKUBA W KĘTRZYNIE W 2018 ROKU

STYCZEŃ
1. Organizacja bezpłatnej pomocy prawnej dla osób potrzebujących. – odp. Zarząd
2. Renowacja oznakowania szlaku „Camino Polaco” Giżycko-Kętrzyn. – odp. J.Banaszuk, E. Ziemba
3. Udział w „Orszaku Trzech Króli” – Kętrzyn, Pl. Armii Krajowej – 6.01. 2018, godz. 12.00 – odp. Zarząd
4. Pielgrzymka autokarowa Bractwa Św. Jakuba – Licheń – 13-14.01.2018 – odp. J. Banaszuk, A. Fiedorowicz

LUTY
1. Piesza pielgrzymka robocza szlakiem „Camino Polaco”- Kruklanki-Giżycko, 10.02.2018 – odp. A. Fiedorowicz, J. Banaszuk
2. Zaprojektowanie i wykonanie pieczęci na „Camino – Warmia i Mazury” – odp. B.Czarniawski, J. Banaszuk

MARZEC
1. Rozliczenie z US w Kętrzynie przychodów i rozchodów Bractwa Św. Jakuba – odp. Zarząd
2. Organizacja pomocy charytatywnej w tym: zbiórki żywności dla osób potrzebujących – odp. M. Bieńko, J. Banaszuk.
3. Piesza pielgrzymka „Camino Polaco” – Wigry-Suwałki – 04.03.2018 – odp. J. Banaszuk, A. Fiedorowicz
4. Piesza pielgrzymka Niedziela Palmowa-25.03.2018-Kętrzyn-Św.Lipka-Od J.Banaszuk i A.Fiedorowicz

KWIECIEŃ
1. Renowacja oznakowania szlaku Św. Jakuba – odp. B. Czarniawski, J. Banaszuk, E. Ziemba
2. Walne zgromadzenie sprawozdawcze Bractwa Św. Jakuba 27.04.2018– odp. Zarząd
3. Piesza pielgrzymka –,, Polska Fatima”-Gietrzwałd 21.04.2018- odp. J. Banaszuk, A. Fiedorowicz

MAJ
1. Uroczystość Majowa ,, U Matki Bożej Bractwa’’ – Kapliczka Kolno – 01.05.2018
2. Uczestnictwo w uroczystości patriotycznej – 3 maja- poczet sztandarowy, złożenie wiązanek odp. Zarząd
3. Pielgrzymka rowerowa: „Bractwo Jakubowe u Pani Świętolipskiej” – 13.05.2018 -Św. Lipka. Odp. J. Banaszuk, L. Baranowska
4. Współorganizacja Turnieju Rycerskiego o Muszlę Św. Jakuba – 19.05.2018 – Karolewo – odp. Zarząd

CZERWIEC
1. Pielgrzymka rowerowa „Bractwo Jakubowe u Św.Jakuba” – Santiago de Compostella- 08 – 21.06.2018 – odp. J. Radziul, J. Banaszuk, A. Fiedorowicz
2. Ustawienie kamienia z muszlą jakubową Kościół Św. Andrzeja – Barczewo – odp. J. Radziul, J. Banaszuk, A. Fiedorowicz
3. Pielgrzymka rowerowa „Dziękczynna w 141 Rocznice Objawień” – 24 .06.2018 – Gietrzwałd –odp. A. Fiedorowicz, J. Radziul

LIPIEC
1. Pielgrzymka rowerowa „Do Matki Jasnogórskiej” – 11-15.07.2018 – Kętrzyn, Chorzele, Wyszogród, Koluszki, Częstochowa
odp. J. Radziul, A. Fiedorowicz, E. Ziemba,J.Banaszuk
2. „Święto Jakubowe” – uroczysta msza w Bazylice Św. Jerzego – koncert średniowieczny z udziałem zaproszonego mistrza organów –Adama Kowalskiego – 25.07.2018 – odp. Zarząd

SIERPIEŃ
1. Pielgrzymka rowerowa, rodzinna „Z rodziną u Matki Boskiej Świętolipskiej” (w tym piknik rodzinny, konkursy, zawody) – 15.08.2018 – Święta Lipka – odp. E. M. Rusieccy, R. Wojciechowska, J. Banaszuk
2. Pielgrzymka rowerowa ” Odpust u Matki Bożej Królowej pokoju”- 26.08.2018 – Stoczek Klasztorny – odp. L. Baranowska, A. Fiedorowicz

WRZESIEŃ
1. Pielgrzymka piesza „ Szlakiem Camino Polaco” – Kominki, Kolno,  Lutry – 08.09.2018 – odp. J. Radziul, A. Fiedorowicz
2. Pielgrzymka piesza „Szlakiem Camino Polaco” – Giżycko – Bogacko, 22.09.2018- odp. J. Banaszuk, A. Fiedorowicz

PAŹDZIERNIK
1. Przegląd roboczy Szlaku Św. Jakuba – Ogrodniki, Dusznica, Olsztyn – odp. J. Radziul, J. Banaszuk
2. Przecinka drzew i koszenie trawy na „Camino Polaco” odcinek Kominki – Kolno – odp. J. Banaszuk, J. Radziul.

LISTOPAD
1. Uczestnictwo w uroczystości patriotycznej „ Święto Niepodległości i Rocznicowe w Kętrzynie” – 11.11.2018 – poczet sztandarowy złożenie wiązanek i kwiatów – odp. Zarząd

GRUDZIEŃ
1. Organizacja pomocy charytatywnej w akcji „ Podziel się chlebem” – odp. M. Bieńko, J. Banaszuk

INFORMACJI UDZIELA PRZEWODNICZĄCY- JÓZEF BANASZUK , TEL. 785 184 722
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA

Comments are closed.