Plany na rok 2017

PLAN ZAMIERZEŃ I PIELGRZYMEK DO REALIZACJI PRZEZ BRACTWO ŚW. JAKUBA W KĘTRZYNIE W 2017 ROKU

STYCZEŃ
1. Organizacja bezpłatnej pomocy prawnej dla osób potrzebujących. – odp. Zarząd
2. Renowacja oznakowania szlaku „Camino Polaco” Kominki – Kolno. – odp. J.Banaszuk, E. Ziemba
3. Udział w „Orszaku Trzech Króli” – Kętrzyn, Pl. Armii Krajowej – 6.01. 2017, godz. 12.00 – odp. Zarząd
4. Piesza pielgrzymka szlakiem Św. Jakuba – Kętrzyn – Św. Lipka – 07.01.2017 – odp. J. Banaszuk, A. Fiedorowicz

LUTY
1. Piesza pielgrzymka robocza szlakiem „Camino Polaco”- Bogacko – Gierłoż – odp. A. Fiedorowicz, J. Banaszuk
2. Zaprojektowanie i wykonanie pieczęci na „Camino – Warmia i Mazury” – odp. B.Czarniawski, J. Banaszuk

MARZEC
1. Rozliczenie z US w Kętrzynie przychodów i rozchodów Bractwa Św. Jakuba – odp. Zarząd
2. Organizacja pomocy charytatywnej w tym: zbiórki żywności dla osób potrzebujących – odp. M. Bieńko, J. Banaszuk.
3. Piesza pielgrzymka „Camino Polaco” – Żardeniki – Barczewo – 04.03.2017 – odp. J. Banaszuk, A. Fiedorowicz

KWIECIEŃ
1. Renowacja oznakowania szlaku Św. Jakuba – odp. B. Czarniawski, J. Banaszuk, E. Ziemba
2. Walne zgromadzenie sprawozdawcze Bractwa Św. Jakuba – odp. Zarząd
3. Piesza pielgrzymka – 09.04.2017 –Niedziela Palmowa – Kętrzyn – Św. Lipka – odp. J. Banaszuk, A. Fiedorowicz

MAJ
1. Uczestnictwo w uroczystości patriotycznej – 3 maja- poczet sztandarowy, złożenie wiązanek odp. Zarząd
2. Pielgrzymka rowerowa: Bractwo Jakubowe u Pani Świętolipskiej” – 28.05.2017 -Św. Lipka. Odp. J. Banaszuk, L. Baranowska
3. Współorganizacja Turnieju Rycerskiego o Muszlę Św. Jakuba – 20.05.2017 –Karolewo – odp. Zarząd

CZERWIEC
1. Pielgrzymka rowerowa „Bractwo Jakubowe u Pani Ostrobramskiej”- 11 – 15.06.2017 – Wilno – odp. J. Radziul, J. Banaszuk, A. Fiedorowicz
2. Ustawienie kamienia z muszlą jakubową Kościół Św. Andrzeja – Barczewo – odp. J. Radziul, J. Banaszuk, A. Fiedorowicz
3. Pielgrzymka rowerowa „Dziękczynna za Św. Jana Pawła II” – 24 -25.06.2017 – Gietrzwałd –odp. A. Fiedorowicz, J. Radziul

LIPIEC
1. Pielgrzymka rowerowa „Śladami Św. Jana Pawła” – 13 – 16.07.2017 – Ełk, Studzienniczna, Sejny, Wigry, Olecko-
odp. J. Radziul, A. Fiedorowicz, E. Ziemba
2. „Święto Jakubowe” – uroczysta msza w Bazylice Św. Jerzego – koncert średniowieczny z udziałem zaproszonego mistrza organów – Rafała Sulimy – 25.07.2017 – odp. Zarząd

SIERPIEŃ
1. Pielgrzymka rowerowa, rodzinna „Z rodziną u Matki Boskiej Świętolipskiej” (w tym piknik rodzinny, konkursy, zawody) – 15.08.2017 – Święta Lipka – odp. E. M. Rusieccy, R. Wojciechowska, J. Banaszuk
2. Pielgrzymka rowerowa ” Odpust u Matki Bożej Królowej pokoju”- 27.08.2017 – Stoczek Klasztorny – odp. L. Baranowska, A. Fiedorowicz

WRZESIEŃ
1. Pielgrzymka piesza „ Szlakiem Camino Polaco” – Kamionki – Lutry -16.09.2017 – odp. J. Radziul, A. Fiedorowicz
2. Pielgrzymka piesza „Szlakiem Camino Polaco” –Kruklanki – Giżycko – 30.09.2017 – odp. J. Banaszuk, A. Fiedorowicz

PAŹDZIERNIK
1. Przegląd roboczy Szlaku Św. Jakuba – Ogrodniki, Dusznica, Olsztyn – odp. J. Radziul, J. Banaszuk
2. Przecinka drzew i koszenie trawy na „Camino Polaco” odcinek Kominki – Kolno – odp. J. Banaszuk, J. Radziul, J. Stępkowski

LISTOPAD
1. Uczestnictwo w uroczystości patriotycznej „ Święto Niepodległości i Rocznicowe w Kętrzynie” – 11.11.2017 – poczet sztandarowy złożenie wiązanek i kwiatów – odp. Zarząd

GRUDZIEŃ
1. Organizacja pomocy charytatywnej w akcji „ Podziel się chlebem” – odp. M. Bieńko, J. Banaszuk

INFORMACJI UDZIELA PRZEWODNICZĄCY- JÓZEF BANASZUK , TEL. 785 184 722
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA

Comments are closed.