O Bractwie

Powstanie Bractwa

Bractwo Pielgrzymkowe św. Jakuba powstało w lipcu 2005r, dokładnie w 520 rocznicę założenia Bractwa przez mieszczan Rastenburga obecnego Kętrzyna. W formie organizacji katolickiej przy parafii św. Jerzego działało do czasu formalnej rejestracji przez Sąd i wpisu do KRS-u 16 listopada 2006 r., obecnie działa jako formalne stowarzyszenie katolickie –świeckie. Przewodniczącym Bractwa jest Józef Banaszuk a honorowym członkiem Bractwa jest ksiądz kanonik- dziekan Stanisław Majewski.

Organizacja Bractwa

Organizacja stowarzyszenia to przede wszystkim pięcioosobowy Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński, z nadrzędną władzą Bractwa, czyli walnym zebraniem członków. Swoją działalność bractwo opiera na kulcie św. Jakuba, opartego na podstawie czystej moralnie, odpowiedzialnej solidarnej wewnątrz wspólnotowej zgodnie z nauką Chrystusa. Podejmowane działania nakierowane są na pomoc prawną, materialną i rzeczową osobom i rodzinom potrzebującym oraz na rzecz pielgrzymowania, turystyki krajoznawczo-poznawczej, wypoczynku i wychowania dzieci i młodzieży z uwzględnieniem historii, kultury i dobrych obyczajów. Działania nasze mają na celu: porozumienie różnych osób, organizacji i wspólnot na rzecz pojednania i ekumenie.

Skład zarządu:
Józef Banaszuk – przewodniczący
Janusz Radziul – zastępca przewodniczącego
Renata Wojciechowska – sekretarz
Ewa Stępkowska – skarbnik
Zinaida Borkowska – członek zarządu

Comments are closed.